НАКАЗ

7 вересня 2017 року № 123

Про організацію методичної роботи

у Золочівському НВК на 2017-2018 н.р.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», Положень «Про загальноосвітній навчальний заклад», «Про шкільний методичний кабінет», «Про методичне об`єднання вчителів», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002р. № 1/9-318), наказу МОН України про затвердження експериментального навчального плану початкової школи експериментальних навчальних закладів, які працюють в межах ДЕР за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти від 16.08.17 № 1181, із метою подальшого здійснення науково-методичного, інформаційно-аналітичного супроводу діяльності НВК, організації роботи щодо систематичного підвищення професійної компетентності, рівня психологічної підготовки та формування методичної культури педагогічних працівників, проаналізувавши методичну роботу у 2017-2018 н.р.,

НАКАЗУЮ:

1. Для керівництва та координування методичної роботи НВК створити методичну раду у такому складі:

Сухецька Я.Д. - директор НВК;

Троцька О.С., заст. директора з НВР - голова методичної ради;

Бойко Н.І. - секретар методичної ради;

Фелештин О.П. - заст. директора з виховної роботи;

Дьоміна Г.В. - практичний психолог;

Завальнюк Г.І. - голова МО вчителів початкових класів /МОВПК/;

Радовець Н. Я. - голова МО класних керівників /МОКК/;

Двірник Н.Т. - голова МО вихователів ГПД /МОВГПД/;

Умарова Л.В.- голова МО вихователів ДНЗ /МОВДНЗ/;

Захарчук О.В. – педагог-організатор, вчитель англійської мови;

Нечайко Т.В. – керівник ШМП, учитель пілотного проекту НУШ.

3. Усім педагогам НВК:

3.1. Створити належну навчально-методичну базу для викладання базових дисциплін у початковій та середній ланках «Школи радості».

3.2 Розпочати роботу над єдиною науково-методичною проблемою:

«Формування життєвих компетентностей в учнів та дошкільнят в контексті діяльнісного та інтеграційного підходів до навчально-виховного процесу».

3.3 Проявляти ініціативу й активність у проведенні засідань методичних об’єднань, педагогічної ради, в організації проблемних семінарів-тренінгів, педагогічнихчитань та інших форм методичної роботи НВК; брати активну участь у методичній роботі Золочівського ОО№2.

3.4 Систематично вдосконалювати педагогічну майстерність шляхом самоосвіти, взаємовідвідування уроків, участі у різноманітних освітянських конкурсах та ін.

3.5 Подати заступникові директора з НВР:

3.5.1 Календарно-тематичне планування уроків /державний кошт, батьківська плата/, плани гурткової роботи, індивідуальні плани вихователів ГПД після погодження методистами РМК із вказаними датами проведення контрольних робіт у 5-9 кл. /До 23.09.2017р./

3.5.2 Теми та освітні інноваційні технології, над якими безпосередньо працюватиме кожен учитель у 2017-2018 н.р. / До 18.09.2017р./

3.5.3 Дати проведення відкритих уроків. /1 раз у 2 місяці/

3.5.4. Індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми /До 23.09.2017р./

3.6. Організувати підготовку учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, турнірах, Міжнародних конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Бобер», «Лелека» тощо.

3.7. Пропагувати власні творчі доробки у фаховій педагогічній пресі, на сайтах НВК, відділу освіти, власних сайтах та блогах /Не рідше 1 разу у семестр/

3.8. Брати участь в основних районних заходах згідно із щомісячним планом роботи РМК.

4. Заступникові директора з навчально-виховної роботи:

4.1 Використовувати інноваційні форми роботи з педагогічними працівниками задля ефективного впливу на розвиток особистості учнів, формування їх життєвих компетентностей.

4.2 Спланувати методичну роботу НВК задля вирішення наступних завдань:

- вдосконалення професійної майстерності кожного вчителя шляхом впровадження нових високоефективних технологій навчання;

- підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому в атмосфері партнерства та взаємодопомоги;

- продовження моніторингу рівня навченості, розвитку учнів (вихованців), як головної умови проектування і здійснення особистісно-орієнтованого навчання;

- поповнення навчально-методичного забезпечення у середній школі;

- оформлення та оновлення класних кімнат 1-х кл, 5-9 кл. та ігрових ГПД.

4.3 Організувати роботу з молодими педагогами із метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних завдань, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи.

4.4 Організувати наставницьку роботу наступним чином:

№ з/п П.І.П. молодого спеціаліста Предмет, що викладає Педстаж на посаді Наставники
2. Угрин Н. Г. учитель поч.класів - Нечайко Т. В.
3. Лісова О. Б. Вихователь (асистент учителя) 1р. Завальнюк Г. І. Дьоміна Г.В.
4. Рибак О.С. Учитель історії 3р. Троцька О.С.
5. Дудар Х. Т. Учитель початкових класів (3-Е) 2р. Блозовська Н. І.

4.5 Оновити банк даних про обдарованих дітей. /До 23.09.2017 р./

4.6 Визначити з кожним учителем зміст і форми самоосвітньої роботи./До 28.09.2017р./

4.7 Організувати проведення у 2017-2018 н.р. наступних методичних заходів:

4.7.1 Педагогічні читання: «Духовні цінності» "./ вересень 2017 р./ «Інноваційна педагогічна діяльність як особливий вид творчої діяльності педагога»./ січень 2018 р./ та педагогічні читання он-лайн упродовж року на сайті НВК.

4.7.2 Предметні тижні-декади:

Місяць Назва тижня Відповідальні за проведення Примітка
Вересень «Олімпійський тиждень» Гарматюк М.О. 11.09-23.09.2017р
Жовтень Тиждень дитячої та юнацької книги Бучинська Н.Д. жовтень
Листопад Тиждень української писемності та мови Тиждень безпеки життєдіяльності Вчителі початкових класів, вих.ГПД, Бойко Н.І., Головко І.Р., Сухецька Я.Д. Городиловська Л.Є. 06.11-11.11. 2017р 13.11-18.11. 2017р.
Грудень Тиждень художньо-естетичного напрямку Заяць Л. В., Двірник Н. Т., Чуха М.Д. 18-29.12. 2017р.
Тиждень правових знань Рибак О.С. Класні керівники, Вихователі ДНЗ 11-15.12. 2017р.
Січень Тиждень інформатико-математичних дисциплін Радовець Н.Я., Бучинська Н.Д. 29.01-02.02.2017р.
Тиждень психології Дьоміна Г. В. 23.01.- 27.01.2017р.
Лютий Тиждень дошкілля Фелештин О.П., вихователі ДНЗ 12-16.02. 2017р.
Тиждень захисту рідної мови Бойко Н.І., Сухецька Я.Д., Головко І.Р. 26.02-02.03. 2017р.
Березень Шевченківський тиждень Бойко Н.І кл. кер. 1-9 кл., учителі труд. навч. 06.03-10.03.17р.
Тиждень англійської мови Шевчук О.Й.. Гошко Н.І. Захарчук О.В. 19-23.03.2017р.
Квітень Тиждень природничих дисциплін Троцька О.С., Городиловська Л. Є. 16.04-20.04.2017р.
Травень Тиждень безпеки дорожнього руху Троцька О.С., Городиловська Л.Є. 15-19.05. .2017р.

4.7.3 І тур ПО з української мови, математики, фізики, англійської мови, географії, біології, хімії, основ християнської етики, історії, правознавства

/ Із 01 по 26.10.2016 р../

4.7.4 День відкритих дверей /Завальнюк Г.І., травень 2018 р./

4.7.5 Звіт педагога на робочому місці (атестанти) / Лютий 2017 р./

4.8 Забезпечити активну участь педагогів НВК у загальношкільних заходах:

- «Панорамі творчих уроків» - листопад 2017 р.;

- Калейдоскоп педагогічної майстерності - лютий 2018 р.;

4.9 Контролювати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою.

4.10 Провести методичні тижні та тижні педмайстерності задля презентації педагогічного досвіду вчителів, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників: лютий – місяць педагогічної творчості атестантів-2018; квітень – місяць педагогічної майстерності молодих спеціалістів.

4.11 Висвітлювати на сайті НВК, відділу освіти та на сторінках фесбуку творчі доробки вчителів кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії», вчителів, які мають педагогічні звання «старший учитель» та педагогів-атестантів-2018 /упродовж 2017-2018 н. р./

4.12 Затвердити план роботи та тематику засідань методичної ради НВК, враховуючи періодичність засідань – не менше двічі у семестр /Додаток 1/

4.13 Аналізувати результативність проведеної методичної роботи, подаючи 1 раз у семестр письмовий звіт директору НВК.

5. Головам методичних об’єднань:

5.1. Спланувати роботу засідань у 2017-2018 н.р., враховуючи періодичність засідань – не менше двічі у семестр

5.2. Затвердити плани засідань методичних об’єднань /Додатки 2-5/

6. Дирекції НВК організувати:

6.1 Індивідуальні методичні консультації із педагогами:

Сухецька Я.Д. – вівторок, п’ятниця; Троцька О.С. – понеділок, четвер;

Фелештин О.П. – вівторок, п’ятниця.

6.2 Щопонеділка інструктивно-методичні наради при директорові, заступникові директора з НВР та заступнику директора з виховної роботи: класні керівники, учителі середньої школи: 10.40-10.55; вихователі ГПД: 12.30-12.50;

учителі початкових класів: 13.40-14.00

6.3. Щопонеділка вихователі дошкілля - 14.15-14.45 – з повним тижневим навантаженням, щовіторка - 14.15-14.45 – з неповним тижневим навантаженням

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Троцьку О.С.

Директор НВК Я.Д.Сухецька

Кiлькiсть переглядiв: 439

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.