Н А К А З

06 листопада 2017 року № 168

Про затвердження Положення про

порядок проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад педагогічних працівників

у Золочівському НВК «Школа радості» - ДНЗ»

Із метою належної реалізації норм Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, забезпечення безперервності освітнього процесу, забезпечення відкритості та рівних прав громадян України на працевлаштування, на підставі ухвали педагогічної ради /Протокол №3 від 06.11.2017 року/

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад педагогічних працівників у Золочівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад» Золочівської районної ради Львівської області» /Додаток/

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК Я.Д.Сухецька

Додаток

до наказу №168 від 06.11.2017 р.«Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Золочівському НВК «Школа радості» - ДНЗ»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Золочівському навчально-виховному комплексі«загальноосвітній навчальний закдад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад»Золочівської районної ради Львівської області

1. Це положення регулює порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Золочівському навчально-виховному комплексі «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад» Золочівської районної ради Львівської області» /надалі – Золочівський НВК «Школа радості» - ДНЗ»/.

1.1. Посада вважається вакантною після звільнення педагогічного працівника на підставах, передбачених законодавством, а також при введенні нової посади до штатного розпису Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ»/.

1.2. Посада вважається тимчасовою вакантною у разі перебування основного працівника у соціальній відпустці по вагітності та пологах та у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку.

2. Рішення про проведення конкурсу та його умови приймається директором НВК.

3. Для проведення конкурсу наказом директора Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ» утворюється конкурсна комісія в складі не менше семи осіб, яку очолює, як правило, директор НВК. До складу комісії входять усі заступники директора, голова профспілкового комітету, практичний психолог, представник місцевого органу управління освітою з кадрових питань, представник/представники колективу за кваліфікацією/галуззю.Член конкурсної комісії, який є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу, не бере участі в голосуванні.

4. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад, умови конкурсу, дата, час і місце проведення конкурсу підлягають публікації на сайті Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ»/ у рубриці «Оголошення» та «Варто знати» та на сайті місцевого органу управління освітою, а також поширенню через інші засоби масової інформації, соціальні мережі не пізніше, аніж за сім календарних днів до проведення конкурсу.

5. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на імʼя директора Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ» заяву, до якої обовʼязково додаються копії документів про освіту/довідку про навчання, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки (за наявності), військового квитка (за наявності), медичної книжки та автобіографію.Претендент на вакантну посаду може надавати, за бажанням, додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, відгуки про роботу, атестаційні листи, характеристики, сертифікати тощо.

6. Критерії, за якими оцінюються учасники конкурсу, під час співбесіди:

· наявність громадянства України, володіння державною мовою;

· наявність вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю чи документ про навчання;

· володіння теоретичними основами фахової дисципліни;

· відповідність кваліфікаційній категорії працівника за результатами атестації (за наявності) та відгуки про роботу попереднього працедавця(за наявності);

· обізнаність із педагогічними інноваціями, готовність до ведення експериментальної роботи, володіння методикою сучасного уроку/заняття;

· досконале володіння ІКТ;

· володіння ідеєю і методикою колективного творчого виховання, педагогікою співпраці;

· вміння позитивної взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу.

7. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється з відповідним обґрунтуванням.

8. На підставі вивчення поданих документів та результатів співбесіди комісія приймає рішення стосовно кожного учасника конкурсу шляхом голосування.

9. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним. Спосіб голосування визначається рішенням комісії.

10. При наявності одного і більше кандидатів на заміщення вакантної посади конкурс вважається таким, що відбувся.

11. Якщо конкурс не відбувся, директор може прийняти рішення про тимчасовий розподіл годин між педагогічними працівниками Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ» до призначення фахового працівника.

12. Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається директорові.

14. Директор Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ» на підставі рішення комісії про переможця конкурсу видає наказ про призначення працівника на посаду.

15. Директор Золочівського НВК «Школа радості» - ДНЗ» подає весь необхідний пакет документів про новопризначеного працівника у місцевий орган управління освітою для внесення працівника у загальну базу педагогічних працівників.

16. Кожен претендент може подати обґрунтовані заперечення результатів конкурсного відбору не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів із дати отримання результатів у місцевий орган управління освітою.17. При наявності вакансії з малою кількістю годин директор здійснює призначення педагогічних працівників за сумісництвом без оголошення конкурсу з метою ефективного розподілу педагогічного навантаження між педагогічними працівниками закладів освіти та раціонального використання бюджетних коштів, враховуючи Закон України від 28 грудня 2014 року № 77-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у зв’язку з дефіцитом бюджету, економією коштів (постанови Кабінету Міністрів від 22.10.2008 р. № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» та від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"

Директор НВК Я.Д. Сухецька

Кiлькiсть переглядiв: 206

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.