Організація освітньо-виховного процесу проходить в цікавій ігровій формі. Затишні, естетично оформлені групи, сучасні меблі та декорації, розвиваюче предметно- ігрове середовище: дидактичні матеріали, що дібрані згідно з вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». На високому рівні організовано навчально-виховний процес: маємо гарну методичну базу, використовуємо нові досягнення в педагогіці, реально запроваджуємо в освітній процес сучасні науково- методичні підходи: особистністно-орієнтований; інтегрований; проектний; діяльністний. Використовуємо з максимальною продуктивністю, як традиційні освітні технології так і інноваційні. Діти закладу приймають активну участь не тільки в житті ДНЗ, а також є учасниками багатьох заходів в місті: фестивалях дитячої творчості, спортивних заходах.

УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ

Мета програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», автор-упорядник Білан О.І.- розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми від 2 до 6 років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти. Структуру програми визначають лінії розвитку дитини: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожен розділ змістової частини завершується показниками компетентності дитини.

Значне місце відведене розділу «Фізичний розвиток». У підрозділі «Основи здоров'я» виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я, як до цінності.

Мета реалізації підрозділу «Безпека життєдіяльності» - підготувати дітей до розв’язання складних життєвих ситуацій, навчити їх захищати себе від небезпеки, а також запобігати дитячому травматизму.

У розділі «Соціально-моральний розвиток» введено напрями роботи «Духовне виховання», «Основи правової культури». Підрозділи «Ознайомлення з довкіллям», «Народознавство» включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, національною кухнею та народними ремеслами Західного регіону.

Зміст підрозділу «Ознайомлення з природою» спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника.

Підрозділ «Логіко-математичний розвиток побудований за напрямками: «Кількість та лічба», «Величина», «Геометричні фігури», «Орієнтування в просторі», «Орієнтування в часі». Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Підрозділ «Основи економічної культури» ставить завдання формувати ощадливість у дошкільників.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в розділ «Мовленнєвий розвиток» уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання дітей елементів грамоти та підготовки руки до письма.

Художньо-естетичний розвиток представлений такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх та музичних творів введені твори авторів Західного регіону.

Для реалізації завдань креативного розвитку пропонується залучати дітей до різноманітних видів роботи: інсценування, драматизація твору з його творчим переосмисленням, втілення творчого задуму в образотворчу діяльність, виготовлення виробів із різноманітних матеріалів, етюди, пантоміма, пошуково-дослідницька діяльність дітей тощо.

Беручи до уваги той аспект, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, то в програмі «Українське дошкілля» розглянуто такі види ігор: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор Галичини.

Систематизовано завдання з розвитку трудових умінь.

Показники компетентності вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

З метою поліпшення якості освітнього процесу та уточнення, розширення, поглиблення змісту дошкільної освіти, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у роботі з дітьми можна використовувати й парціальні програми, що були схвалені комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Зокрема, це такі програми:

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.;

- «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.;

- «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;

- «Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.;

- «Лего- конструювання», автор Пеккер Т.В.

Кiлькiсть переглядiв: 968

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.