НАКАЗ

10.06. 2015 року № 86

Пропідсумки навчально-методичної роботи

Золочівського НВК у 2014-2015 н.р.

У 2014-2015 н.р. методична робота Золочівського НВК проводилась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положень «Про навчально-виховний комплекс», «Про шкільний методичний кабінет», «Про методичне об`єднання вчителів», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002р.№1/9-318), а також згідно із завданнями, визначеними у наказі по НВК № 132 від 10 вересня 2014 року «Про організацію методичної роботи у Золочівському НВК у 2014-2015 н.р.», і була спрямована на:

- вдосконалення професійної майстерності кожного педагогічного працівника шляхом впровадження нових високоефективних технологій навчання;

- підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому в атмосфері партнерства та взаємодопомоги;

- продовження моніторингу рівня навченості, розвитку учнів (вихованців) як головної умови проектування і здійснення особистісно-орієнтованого навчання; - поповнення навчально-методичного забезпечення у середній школі; - оформлення та оновлення класних кімнат 5-9 кл. та ігрових ГПД;

- презентування роботи на сайті НВК та сайті відділу освіти, інформаційного порталу Золочів.нет.

Планування методичної роботи НВК у 2014-2015 н.р. здійснено на основі:

• докладного аналізу методичної роботи НВК за минулий навчальний рік;

• Плану навчально-виховного комплексу на 2014-2015 рр.;

• традицій «Школи радості»;

• нормативно-правових документів МОіН України;

• районних представницьких методичних заходів.

Упродовж року план методичної роботи коригувався у відповідності до щомісячного плану роботи районного методичного кабінету, нормативно-правових документів МОіН України, новинок періодичних педагогічних видань тощо.

Слід зауважити, що не всі педагоги на початку місяця слідкують за планом роботи районного методичного кабінету, який розміщено у методичному центрі НВК, і не підтверджують ознайомлення особистим підписом; а також не слідкують за повідомленнями щодо проведення шкільних методичних заходів.

На початку навчального року складено циклограму методичної роботи

НВК, де включено індивідуальні, групові та колективні форми методичної роботи, місяць їх проведення та відповідальних педагогів.

Для керівництва та координування методичної роботи НВК створено методичну раду у такому складі:

Сухецька Я.Д. - директор НВК;

Леськів М.Г., заст. директора з НВР - голова методичної ради;

Гошко Н.І.- секретар методичної ради;

Фелештин О.П. - заст. директора з виховної роботи;

Дьоміна Г.В. - практичний психолог;

Завальнюк Г.І. - голова МО вчителів поч.кл. /МОВПК/;

Шевчук О.Й. - голова МО класних керівників /МОКК/;

Двірник Н.Т. - голова МО вихователів ГПД /МОВГПД/;

Умарова Л.В.- голова МО вихователів ДНЗ /МОВДНЗ/;

Блозовська Н.І., голова профспілкового комітету НВК.

У НВК функціонують такіметодичні об’єднання:

МО вчителів початкових класів - керівник Завальнюк Г.І.;

МО класних керівників - керівник Шевчук О.Й.;

МО вихователів ГПД – керівник Двірник Н.Т.;

МО вихователів ДНЗ – керівник Умарова Л.В.

Проведено ряд планових засідань методичних об’єднань. Похвально, що їх тематика і форма проведення мали практичний характер. Систематизовано відповідні матеріали роботи. Проте, головам методичних об’єднань у звітах про роботу за минулий навчальний рік потрібно конкретизовувати недоліки та шляхи їх усунення у поточному навчальному році. Крім цього, укласти внутрішні графіки взаємовідвідування уроків, занять, виховних годин, їх аналіз включити у чергові засідання методичних об’єднань.

Педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою:«Формування в учнів та дошкільнят мотивації до навчання та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу».

У жовтні-грудні 2014 р. проведено Місячник педагогічної творчості атестатів 2015 /Бойко Н.І, Шевчук О.Й., Павлусь Р,Є., Двірник Н.Т.,Заяць Л.В.,Смолінська М.М.,Умарова Л.В.,Гошко Н.І./, у рамках якого організовано відкриті уроки та заняття, засідання учнівського самоврядування тощо.

На належному рівні організовано роботу з молодими педагогами із метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних завдань, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи. Керівник ШМП – Нечайко Т.В.

За молодими спеціалістами закріплено наставників:

№ з/п П.І.П. молодого спеціаліста Предмет, що викладає Педстаж Наставники
1. Попик М.І. Англійська мова 2 р. Шевчук О.Й.
4. Гошко Н.І. Педагог-організатор 2 р. Фелештин О.П.
5. Бурак В.В. Вихователь ДНЗ 3 р. Умарова Л.В.
6. Смолінська М.М. Вихователь ДНЗ 2 р. Умарова Л.В.
7. Рудко О.С. Вихователь ДНЗ 2 р. Умаврова Л.В.

Проте потрібно активно сплановувати роботу щодо відвідування уроків у наставників.

Дирекцією НВК систематично організовуються:

- індивідуальні методичні консультації із педагогами:

Сухецька Я.Д. – вівторок, п’ятниця;

Леськів М.Г. – понеділок, четвер;

Фелештин О.П. – вівторок, п’ятниця;

- щопонеділка інструктивно-методичні наради:

кл. керівники, учителі сер. школи: 10.40-10.55

вихователі ГПД: 12.30-12.50;

учителі поч. кл.: 13.40-14.00.

Виконавська дисципліна бажає бути кращою. Це стосується своєчасності оформлення та подачі необхідної документації.

Задля підвищення ефективності та результативності навчально-виховного процесу, педагоги «Школи радості», попри традиційні форми і методи навчання та виховання школярів, впроваджували у навчально-виховний процес інноваційні технології навчання, зокрема: інтерактивне навчання, інформаційно-комп’ютерні технології , проектне навчання, нестандартні уроки. Крім цього, згідно із Статутом НВК, учителі початкових класів працювали за адаптованими Міжнародними програмами «Крок за кроком» та «Лицем до дитини».

Завдяки директорові Сухецькій Я.Д. та всім працівникам НВК створено необхідні умови для організації навчально-виховного процесу.

Для запобігання перевантаження учнів, при складанні розкладу уроків, передбачено розумне чергування уроків різної складності впродовж навчального дня, розвантажувальні дні, обов’язково для молодших школярів, графік проведення контрольних робіт у середній школі (згідно Вимог – 1 письмова контрольна робота в день). Особлива увага звернена на учнів 1-3, 5-6 кл., які працюють за Новими державними стандартами освіти.

Із метою виявлення, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей, стимулювання їх творчого самовдосконалення, з 01 по 18 жовтня 2013 року у «Школі радості» проходив І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. Усіх переможців нагороджено Грамотами Золочівського НВК.

Щодо результативності участі школярів у ІІ етапі предметних олімпіад, то варто відзначити, що цьогоріч вона значно вища. Маємо 6 переможців:

Бучацький Максим, 9 кл. - укр. мова та літ., І м. /Бойко Н.І., Ковалик Н.Ю./;

Долинний Денис, 6 кл. – математика, І м. /Радовець Н.Я./;

Белінська Діана, 7 кл. – математика, ІІ м. /Радовець Н.Я./;

Голова Микола, 8 кл. – фізика, ІІІ м. /Грушанська Г.Б./;

Голова Віталій, 9 кл. – біологія, ІІІ м. /Троцька О.С./;

Ковальчук Ольга, 8 кл. – основи християнської етики, ІІІ м. /Квас Л.В../;

Мурза Юлія, 7 кл. – хімія, ІІІ м. /Гуляк І.В./

Блозовська Марія, 9 кл. – хімія, ІІІ м. /Гуляк І.В./

Галай Ярина, 8 кл. – історія, ІІ м. /Леськів М.Г./

Крім цього, учні школи зайняли призові місця у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика:

Джура Софія, 4 кл. – І м. /Блозовська Н.І/;

Курченко Вікторія, 6 кл. – І м. /Бойко Н.І., Ковалик Н.Ю./;

Мурза Юлія , 7 кл. – ІІ м. /Бойко Н.І., Ковалик Н.Ю./;

Бучацький Максим, 9 кл. – ІІІ м. /Бойко Н.І., Ковалик Н.Ю./.

Курченко Вікторія, учениця 6 кл., та Бучацький Максим, учень 9 кл., виборили відповідно ІІІ та ІІ місця у V Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді ім. Тараса Шевченка /Бойко Н.І., Ковалик Н.Ю./.

За сприяння батьківського комітету НВК, усіх учнів – переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад і турнірів нагороджено пам’ятними подарунками.

Щодо участі школярів у позакласній роботі з навчальних предметів, то необхідно відзначити наступне. Учні школи зайняли призові місця у конкурсах районного рівня:

- Дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяги» - ІІ місце, ансамбль «Іскорки радості» /Чуха М.Д./;

- Фестиваль- конкурс «І слово, і пісня, матусю, тобі!» - І місце, Галай Я., 8 кл. / Чуха М.Д./

- Конкурс написання есе на творчість Е. Рільле – ІІ місце, Блозовська М., 9 кл.

- VII конкурс знавців польської культури та мови «Чи знаєш цей край» – І місце, Блозовська М., 9 кл.

На високому рівні продемонстрували свої вміння у змаганнях із настільного тенісу в районі учні середньої школи під керівництвом учителя фізкультури Гарматюка М.О.:

Мурза Юлія, 6 кл. – І місце та І місце в індивідуальних іграх середніх шкіл серед дівчат,Куніцький Роман, 8 кл. – І місце,Голова Віталій, 9 кл. – І місце. Як результат, у командному складі команда НВК посіла І місце.

Достойно та плідно презентувала себе команда Золочівського НВК на районному Святі Героїв /учитель Гарматюк М.О./.У підсумку спортивних змагань команда НВК посіла І місце.

Педагоги «Школи радості» спонукають учнів до участі у різноманітних інтерактивних конкурсах, зокрема:

- Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс«Колосок» /координатор: Павлусь Р.Є./,

- Міжнародний інтерактивний конкурс з інформатики «Бобер»

/ координатор Бучинська Н.Д./,

- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» /координатор Блозовська Н.І./.

У плані позакласної роботи з навчальних предметів шкільного рівня варто відзначити роботу вчителя української мови Бойко Н.І., яка на високому методичному рівні провела інтелектуальну гру «Що?Де?Коли?» та брейн-ринг «Шевченкознавці» із залученням учнів 7-9 кл. Оригінальні задуми щодо різнопланових етапів додавали заходам емоційного забарвлення, відчуття святковості і, без сумніву, цікавості та високої пізнавальності. Шевчук О.Й. цікаво, неординарно, методично грамотно організувала англо-українську літературно-музичну композицію «Shevchenko’s readings». Музичні паузи англійською, мультимедійна презентація та високий рівень англомовного спілкування учнів презентували учительську майстерність Оксани Йосифівни.

Такого плану інтелектуальні та спортивні турніри доречні були б також у 2-4 класах школи. То ж бажає відновлення традиція засідання клубу «Чомучок».

Із метою вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, адміністрацією НВК проводилися Всеукраїнські рейди "Урок". Учителі середньої школи і надалі здійснюють контроль відвідування, записуючи на кожному уроці відсутніх дітей у спеціальному Щоденнику відвідування школи (уроків), який заведено кожним класним керівником. На жаль, не всі педагоги ситематично ведуть вищезазначені записи.

Як підсумок роботи у 2014-2015 н.р. - результативність навчальних досягнень учнів 2-9 класів:

Класи К-сть учнів Кількість учнів, що навчаються на
високий рівень,% достатній рівень,% середній рівень,% початковий рівень,%
2-4 94 41 44% 45 48% 8 8% - -
5-9 109 32 29% 55 51% 22 20% - -

Підтвердили рівень навченості учні за підсумками річного оцінювання і на ДПА як у 4 кл., так і у випускному класі:

4 кл. РІЧНІ ДПА
Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,% Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,%
математика 15 48% 16 52% - - - - 17 55% 12 39% 2 6% - -
читання 21 68% 10 32% - - - - 19 61% 11 36% 1 3% - -
укр. мова 15 48% 14 46% 2 6% - - 13 42% 16 52% 2 6% - -
9 кл. РІЧНІ ДПА
Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,% Високий рівень,% Достатній рівень,% Середній рівень,% Початковий рівень,%
англ. мова 11 50% 8 36% 3 14% - - 12 55% 7 31% 3 14% - -
укр. мова - - - - - - - -
матема-тика 7 32% 14 64% 1 4% - - 8 36% 14 64% - - - -

Задля підвищення мотивації навчальної діяльності старших школярів та їх активної участі у позакласній роботі, класні керівники і надалі продовжували проводити діагностування НВП у рейтинговому ракурсі. Проте не завжди вчасно подаються відповідні звіти директорові НВК із метою видачі наказу про звільнення від оплати за навчання учнів-перможців.

Упродовж 2014-2015 н.р. педпрацівники Золочівського НВК підвищували свій кваліфікаційний рівень та професійну майстерність шляхом самоосвіти та участі у різного роду методичних заходах -

· шкільного рівня:

індивідуальні консультації дирекції, досвідчених педагогів;

оперативно-методичні наради / Проте мали місце несистематичні проведення таких зустрічей із класними керівниками та вчителями школи/;

педради / Про участь школярів у мистецьких конкурсах- Двірник Н.Т. Про англомовний літній табір – Попик М.І.;

Калейдоскоп педмайстерності - підготувала Сухецька Я.Д. /учасники – учителі-атестанти/.

· рівень Золочівського ОО№2 :

- МО учителів природничого циклу /Городиловська Л.Є. провела відкритий з географії урок у 6 класі на тему «Вулкани»; Троцька О.С. – майстер-клас «Психоолго-педагогічні методи біо-екоетичного виховання учнів»;

- МО учителів гуманітарного циклу /Бойко Н.І. провела відкритий урок з української мови у 6 класі на тему « Рід незмінюваних іменників»; Шевчук О.Й.- майстер-клас «Використання ігрових моментів на уроках англійської мови»;

- МО учителів художньо-естетичного циклу /Відкритий урок з художньої культури у 9 класі на тему «Види мистецтв. Урок узагальнення» провела Чуха М.Д.; Двірник Н.Т. провела відкритий урок з трудового навчання у 3 класі на тему «Художнє конструювання об’ємних форм. Різдвяний янгол»; Заяць Л.В.- майстер-клас « Виготовлення Різдвяного павука»;

- МО учителів початкових класів / Блозовська Н.І. провела ранкову зустріч «Людина починається з добра»; Павлусь Р.Є.- відкритий урок з літературного читання у 3 класі на тему «Мама і жайвір /В.Сухомлинський /». Завальнюк Г.І. представила мультимедійну презентацію «Гуманна педагогіка: теорія та практика»; Нечайко Т.В.- майстер-клас «Шлях до серця».

Варто відзначити, що усі засідання округу було сплановано та проведено на високому рівні із використанням інноваційних методик.

· районного рівня:

Сухецька Я.Д. та Нечайко Т.В. яскраво презентували Золочівський НВК на методичному фестивалі «Ярмарка інноваційних ідей».

29 квітня 2015 року, за ініціативи Сухецької Я.Д. та організації Леськів М.Г. було проведено семінар – «Гуманна педагогіка як стиль роботи» за участі голови Львівського обласного центру Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнська культурно-освітня асоціація гуманної педагогіки”, кандидата історичних наук, доцента кафедри розвитку особистості Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Матяшук Валентини Петрівни. У рамках заходу Валентина Петрівна провела лекцію «Гуманна педагогіка»; учителі НВК - майстер-класи /Блозовська Н.І., Нечайко Т.В./ та релаксацію «Як це було» /Леськів М.Г./

Павлусь Р.Є. на високому методичному рівні провела засідання школи педмайстерності учителів початкових класів.

Гошко Н.І. продукувала оригінальні інноваційні ідеї шляхом участі у районному конкурсі «Шукаємо молоді творчі таланти 2015» та здобула перемогу в номінації «Талант - 2015».

· обласного рівня:

Завальнюк Г.І., учитель початкових класів, при обговоренні проблеми реалізації змісту нової програми початкової загальної освіти у перших класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 - 2016 н.р., провела обласний міні майстер – клас « Ми йдемо у перший клас» з використанням презентаційних матеріалів із теми « Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти у перших класах. Проблеми та шляхи їх реалізації.» на базі ЛОІППО. Галина Іванівна була членом групи педагогів, які апробували підручник з математики для 1 класу.

Нечайко Т.В., Блозовська Н.І. та Умарова Л.В. були учасниками авторського семінару Ш. та П. Амонашвілі «Гуманна педагогіка». Окрім цього, Блозовська Н.І., Нечайко Т.В. відвідали Міжнародний конкурс з гуманної педагогіки «Кожна дитина національне надбання країни і держави» та перший Львіський фестиваль гуманної педагогіки.

Бойко Н.І. була членом групи педагогів, які апробували підручники з української мови для 6 класу за новою програмою.

Із метою ознайомлення зі специфікою роботи дошкілля, програмовими вимогами, рівнем підготовки п’ятирічних дітей до школи, у відповідності до плану роботи вчителя у рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», Блозовська Н.І., класовод 4 класу, відвідувала відкриті заняття у старшій групі ДНЗ /вихователь Умарова Л.В./ У цьому аспекті необхідно вихователям ДНЗ відвідувати уроки у 1 класі. Із метою попередження негативних наслідків адаптації дітей і в середній школі, класоводові 4 кл. та вчителям, які читатимуть уроки у 5 класі, було теж запропоновано взаємне відвідування уроків.

Крім цього, під керівництвом Блозовської Н.І. організовано та проведено День відкритих дверей для майбутніх першокласників та їх батьків. Похвально, що вже традиційно долучилися до такого дійства класоводи Нечайко Т.В., Завальнюк Г.І., Павлусь Р.Є., керівник хореографічного гуртка Дьоміна Г.В., учитель інформатики Бучинська Н.Д., учитель музичного мистецтва Чуха М.Д., учитель англійської мови Попик М.І.

Згідно з циклограмою контролю за станом викладання навчальних предметів на 2011-2016 рр., у 2014-2015 н.р. вивчався стан викладання фізики, християнської етики, стан роботи ГПД у школі. Адміністрацією НВК відвідано уроки, заняття ГПД, загальношкільні виховні заходи, проведено директорські контрольні роботи, перевірено щоденні плани роботи вихователів, поурочні плани-конспекти уроків, учнівські зошити, журнали, нормативно-правову документацію, навчально-методичне забезпечення НВП. Підготовлено відповідні рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності навчально-виховної роботи.

За результатами атестації педпрацівники підвищили свій кваліфікаційний рівень наступним чином:

вихователю ДНЗ Умаровій Л.В. встановлено вищий посадовий оклад;

вихователю ДНЗ Смолінській М.М. та педагогові-організатору Гошко Н.І., присвоєно кв. категорію «спеціаліст другої категорії»;

Бойко Н.І., Шевчук О.Й., Павлусь Р.Є., Заяць Л.В., Двірник Н.Т.. - кв. категорію «спеціаліст вищої категорії»;

прийнято рішення про відповідність займаній посаді заступника директора з виховної роботи Фелештин О.П.

На жаль, існує ще ряд окремих недоліків:

- недостатня робота щодо діагностування навчальних досягнень учнів з англійської мови, математики, біології;

- окремим учителям необхідно звернути увагу на правильне та своєчасне ведення шкільної документації, при цьому детально опрацювавши Інструкції щодо ведення класних журналів у початковій чи середній школі;

- пасивність педагогів у плані поповнення сайту НВК;

-покращення навчально-методичної бази щодо викладання предметів у середній школі

Зафіксовано ряд випадків невиробничого травматизму:

Травматизм виробничого характеру Травматизм невиробничого характеру
Учні Працівники Учні Працівники
- - 1. Заброцький Юрій - 8 кл. 2. Купчик Віталій – 6 кл. 3. Борисенко Артем – 5 кл. 4.Мирка Вероніка -6 кл. -

Бажає бути кращою та відповідальнішою робота чергових педагогів.

Інформація на сайт НВК та відділу освіти також бажала б бути набагато кращою

Гошко Н.І. – 16 Сухецька Я.Д. -13 Фелештин О.П. – 8 Дьоміна Г.В. - 7 Дудар Х.Т. – 6 Завальнюк Г.І. – 5 Умарова Л.В. – 2 Квас Л.В. -2 Бойко Н.І. – 2 Павлусь Р.Є. – 1 Двірник Н.Т. – 1 Попик М.І. – 3 Троцька О.С. -2 Городиловська Л.Є -1 Блозовська Н.І. – 3 Нечайко Т.В. – 1 Вишинська Н.З. – 2 Ковалик Н.Ю. – 2 Гарматюк М.О. – 1 Радовець Н.Я. - 1

На підставі вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

1. Усім педагогічним працівникам НВК упродовж 2015-2016 н.р.:

1.1 Системно працювати над вдосконаленням і підвищенням результативності навчальних досягнень учнів.

1.2 Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

1.3 Плануючи організацію навчальної та позашкільної роботи з предмету, що викладаєте, враховувати традиції школи щодо проведення уроків просто неба, засідання інтелектуального клубу «Чомучок» у початкових класах та «Що? Де? Коли?» у середній школі.

1.4 Із метою запобігання перевантаження учнів, проводити контрольні роботи у відповідності до складеного на початку семестру графіка; коригувати проведення контрольний робіт за погодженням із заст. директора з НВР.

1.5 Задля підвищення засвоєння програмового матеріалу школярами та результативності підсумкових контрольних робіт, ДПА у 4, 9 кл. практикувати домашні завдання на повторення вивченого матеріалу.

1.6 Особливу увагу звернути на організацію НВП учнів 1-4, 5-7 кл., які навчатимуться за новими програмами, а першокласники та п’ятикласники будуть проходити період адаптації.

1.7 Ретельно та систематично проводити роботу з обдарованими школярами за заздалегідь укладеним планом.

1.8 Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів.

1.9 Задля ефективної організації заміни уроків вчителем-фахівцем завчасно повідомляти завуча школи про необхідність замінити уроки, при цьому в обов’язковому порядку передати календарно-тематичне планування уроків, підручники, методичні матеріали тощо.

2.10 Систематично інформувати батьків про рівень навчальних досягнень учнів, виставляючи відповідні бали в учнівський щоденник.

2.11 Здійснювати постійний контроль за охопленням навчанням школярів та їх відвідуванням навчальним занять. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати класного керівника, дирекцію, батьків або осіб, які їх замінюють.

2.12 Задля запобігання травматизму особливу увагу звертати на безпеку життєдіяльності школярів; відповідальніше ставитися до обов’язків чергового по школі.

2.13 На початку місяця систематично ознайомлюватися із роботою РМК відділу освіти Золочівської РДА під розпис.

2.14 Систематично поповнювати сайт НВК.

2.15 Мати в арсеналі розроблені кілька інновацій задля поширення їх в НВП

2. Головам шкільних методичних об’єднань:

2.1 На І засідання методичної ради НВК підготувати звіт про проведену роботу у 2014-2015 н.р. і подати у письмовому вигляді заст. директора з НВР.

/Серпень 2015 р./

2.2 Плануючи роботу на наступний навчальний рік на кожне засідання передбачити опрацювання теоретичних питань, взаємовідвідування та аналіз уроків, занять, виховних заходів та ознайомлення із новинками фахової преси.

/Впродовж навчального року/

2.3. Упродовж року скласти Банк інновацій МО

/Грудень 2015 р. – січень 2016р./

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР

Директор НВК Я.Д.Сухецька

Кiлькiсть переглядiв: 355

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.