Повернутися до звичайного режиму

Робочий навчальний план у 2017-2018 н.р.


ПРИНЦИПИ «ЛИЦЕМ ДО ДИТИНИ» - ПРИНЦИПИ «ШКОЛИ РАДОСТІ»

Назва інновації: Програма всебічного розвитку дитини "Крок за кроком"

Програма «Лицем до дитини»

Автори:

Всеукраїнський фонд "Крок за кроком"

О.Винницька, М.Вербова-Онух, Г.Дитиняк – вчителі Інституту

професійного розвитку вчителів (м. Торонто)

Сфера застосування: Золочівський навчально-виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад" Золочівської районної ради Львівської області м.Золочева

Сучасність української держави характерна складними процесами реформування практично на всіх напрямках. Глибокі реформи відбуваються і в галузі освіти. Вони пов'язані з продовженням терміну навчання (з 10 до 12 років), зі зниженням вікового цензу освіти (з 7 до 6 років), з переходом на іншу шкалу оцінювання (12 балів) та повним запереченням при цьому негативних оцінок тощо.

Але найголовніше — змінюється філософія освіти: не сприймаються авторитарні принципи педагогіки, натомість пропагуються толерантність і демократизм, центром уваги визнається дитина. Держава не лише підтримує ці зміни, а й виступає ініціатором більшості з них.

У 2000 році відділом освіти Золочівської РДА створено «Школу радості», що почала впровадження програми «Крок за кроком». Улітку 2001 та 2002 року Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти разом із вчителями Інституту професійного розвитку вчителів при СКВОР м. Торонто організовано курси особистісно-орієнтованої освітньої програми «Лицем до дитини».Учителі «Школи радості» після проходження курсів розпочали втілення принципів даних інновацій.

Педагогічна практика свідчить, що жодна освітня технологія не може бути перенесена в чистому вигляді з однієї реальності в іншу, оскільки важливе значення мають такі чинники, як філософія навчального закладу, рівень професійної підготовки вчителів, соціально-культурологічне середовище, ментальність, а особливо ментальність провінційного містечка тощо. Тому логічним вирішенням проблеми впро­вадження педагогічних програм «Крок за кроком» і «Лицем до дитини» в новостворену школу став шлях адаптації інновацій з урахуванням традицій української педагогіки, сучасних соціальних потреб населення, вимог щодо національно-духовного компо­ненту особистості українця. Таким чином «Школа радості» пропонує таке бачення даних інновацій.

Програмою передбачено, зокрема тематичне навчання - інтеграція змісту різних предметів навколо певної теми, цікавої для учнів. . У процесі тематичного навчання, наприклад, при вивченні теми "Ліс", школярі можуть прочитати про ліс і його мешканців, набути знання з географії та біології, зайнятися математикою (розрахувати час, що знадобиться їм для того, аби дістатися до лісу), описати свої пригоди в лісі, намалювати ліс і розіграти невеличку виставу про свою подорож до нього. Ми ж, дотримуючись урочної системи та державної програми Міністерства освіти, впроваджуємо мовленнєву тему Теми визначаються вчителями після їх обговорення з учнями та батьками. На ранковій зустрічі школярі ознайомлюються із темою дня, саме ця тема обговорюватиметься на уроках читання. Вчитель підбере прозовий чи поетичний твір про зірки, якщо тема дня «Зорі». Діти писатимуть невеличкий диктант про космос чи робитимуть звуко-буквений аналіз слів «зоря» і «зіронька», учні розв’язуватимуть задачу про кількість зірок, а на уроці образотворчого мистецтва усі малюватимуть небесні перлини. Темі дня передуватиме тема тижня – «Подорож Всесвітом». Саме цій темі тижня підпорядковуються усі виховні заходи, «Творче писання». Учні продовжують самостійно опановувати тему, що вивчається, вдома. їм пропонуються домашні завдання, які діти можуть виконати самостійно та разом із батьками. Якщо тема зацікавила учня, він працює вдома над реферативною роботою.

Таке тематичне навчання відповідає принципу «Лицем до дитини» - «Світ дитини ділиться за темами та формами спілкування». Слід відзначити , що найчастіше учні у школі працюють у групах (4 учнів) – лицем один до одного. За програмою «Крок за кроком» вчителями оцінюється передусім рівень розвитку школярів, тобто кожен учень оцінюється відповідно до своїх попередніх здобутків. У «Школі радості» учні оцінюються згідно вимог МО.

Вчителі застосовують такі методи і форми оцінювання, як тестування учнів, оцінювання добірок самостійних учнівських робіт, усне опитування, контрольні завдання. Особливу увагу вчителі приділяють самооцінюванню учнів. Ефективним в цьому відношенні виявився прийом рубрикації: перед заняттями школярам роздаються вказівки, які допомагають зрозуміти, що саме від них вимагається в ході виконання навчальних завдань.

Для кожного учня вчитель заводить "портфоліо", в якому зберігаються його кращі роботи( і навчальні, і мистецькі). Результати спостережень за дитиною вчитель повідомляє її батькам. При збереженні в цілому класно-урочної системи організації навчально-виховного процесу за Програмою перевага віддається індивідуальній роботі з учнями. Вчителі застосовують індивідуальну допомогу і консультування, пропонують учням самостійно виконувати індивідуальні завдання. При цьому школярі працюють як самостійно, так і в парах або у складі динамічних навчальних груп.

Робота учнів у парах проводиться у формі ігор і змагань під час читання, занять математикою, взаємоперевірок тощо. Найбільш цікавими для дітей є заняття у динамічних навчальних групах, які працюють у "центрах діяльності" (грамоти, математично-маніпуляційних ігор, природознавства, мистецької діяльності, драматичної діяльності та ін.). Такі центри створюються у класному приміщенні, формуючи особливе розвивальне середовище. Щодня вчитель поділяє клас на групи, враховуючи бажання учнів займатися тією або іншою навчальною діяльністю у відповідному "центрі" в межах вивчення інтеграційної теми. Завданням вчителя є корекція складу груп і часу їх перебування у певному "центрі", заохочення учнів до зміни виду діяльності таким чином, щоби протягом тижня усі діти опанували програмний матеріал відповідно до вимог навчального плану. Група у певному складі працює не довше тижня з тим, аби уникнути усталеності ролей і звикання школярів до результатів своєї навчальної діяльності. Це відповідає принципові «Нас оточують постійні зміни»

Робота у групі відповідає принципові «Дитина вчиться, коли спілкується». Спілкуються учні школи ще й під час вивчення курсу «Ділове спілкування»: 1 клас – «Школа ввічливості», 2 клас – «Школа юних леді і джентльменів», 3 клас –

«Партнерство», 4 клас – «Про бізнес та гроші для людей хороших»,5 – 6 класи «Театральне мистецтво і культура мовлення»

У більшості школярів виявлено позитивну самооцінку, вони ставляться до себе як до особистостей, вартих поваги, здатних робити самостійний вибір. Самооцінка учнів здебільшого співпадає з їх оцінкою вчителем, що засвідчує відносну адекватність їх самооцінки та розуміння вчителем дітей, їх переживань, позитивне емоційне ставлення вчителя до учнів.

В учнів школи формуються змістовні уявлення про себе, діти здатні аналізувати свої дії, співвідносити "їх з якостями особистості. Особистісна самооцінка учнів виявляє становлення рефлексивного компоненту особистості. Досягнення більшості школярів у сфері спілкування продемонстрували їх вміння аналізувати життєві ситуації, рахуватися з інтересами інших, йти на поступки. Високий рівень сформованості комунікативно значущих якостей і навичок спілкування учнів є ще одним з незаперечних досягнень інноваційних принципів.

«У сучасному світі грамотність складається із сукупності вмінь.

Перше вміння – усно висловлювати свої думки, потреби.

Друге вміння – читати і писати.

Третє – вибирати найбільш вдалий варіант. Вміння розібратися у часто протилежних точках зору.

Четверте – вміння віднайти потрібну інформацію. Вміння самостійно вчитися»

Ці принципи втілюємо у «Школі радості» по-своєму. Не працюємо за методикою навчання грамоти «Від слова до букви», але використовуємо на уроках читання і мови «денний вірш», на уроках читання діти читають принесені з дому улюблені книжки. У кожному класі початкової школи – «читацькі галявини», де фіксуються успіхи дитини з читання.

Щодо письма , то пишемо у звичайних зошитах, звертаємо чималу увагу на каліграфію на відміну від шкіл, що мають змогу запровадити у себе писання на аркушах А-4 олівцями.

Можемо із впевненістю запевнити (за результатами щорічних перевірок техніки читання і грамотності) про високі досягнення учнів школи. Важливу роль у розвитку вміння грамотно висловлювати свої погляди на світ відіграють уроки «творчого писання». Уже з перших днів перебування у школі діти пишуть свої враження , часто «зачарованим почерком» (вчитель зі слів дитини робить записи для батьків). Вміння висловлювати і відстоювати власну думку шліфується на ранкових зустрічах, у післяобідній час, коли діти спілкуються за темою дня із вихователями ГПД. Тематичний навчальний план у класі триєдиний, складається із розділів:

-тема тижня, дня;

-тема творчого писання;

-таматика бесід, вікторин, екскурсій «Я пізнаю світ»

У кожному класі чимала бібліотека довідникової, енциклопедичної літератури. Це дає змогу вчителеві навчати школярів користуватися додатковою літературою, самостійно відшуковувати потрібну інформацію. А для захисту проекту за темою тижня потрібну інформацію учні відшуковують вдома, у районній бібліотеці, часто з батьками. Результатами співпраці дітей з батьками, а це ще один із принципів програм «Крок за кроком», «Лицем до дитини» - залучення батьків до навчання і виховання дитини - є цікаві реферативні роботи учнів, які зазвичай є перепусткою до членства інтелектуального клубу «Чомучок».

Вміння учнів відстояти власну позицію, вміння вибрати із двох протилежностей необхідне шліфується на заняттях «Логіки». Учителі заохочують дітей виражати свої почуття, висловлювати думки, досліджувати матеріали, самостійно здійснювати вибір, досягати успіху.

У «Школі радості» діти знають, що сьогоднішній бал за виконану роботу – це результат роботи на сьогоднішній день. Завтра неодмінно бал буде вищим, якщо ти докладатимеш максимум зусиль. Це співвідносно із принципом «Оцінювання знань та вмінь – це процес навчання, а не його наслідок»

Ще один цікавий і вагомий принцип – «Навчальний процес – це не підготовка до життя, а саме життя». Дитина відчуває себе значимою і потрібною, вона не боїться помилитись, вона впевнена, що її люблять, зрозуміють, допоможуть. Дитина вчиться бути сильною, переконливою. бо інакше до її думки не будуть прислухатися, але водночас вона намагається прислухатися до висловлювань однокласників, вчиться толерантності, співпраці.

І нарешті принцип, якого дотримуємося у школі, – «Участь у навчальному процесі приносить задоволення» є ключовим і визначальним. Саме цей принцип і асоціюється з нашою «Школою радості». Навчання повинно приносити задоволення дітям, їх батькам і звичайно вчителям. Коли на порозі класу на тебе чекає талановитий вчитель, який вміє піднестися до твого 6-річного чи 10-річного рівня, який впевнений, що кожна дитина талановита по-своєму, і який здатний допомогти тобі розвиватися в унікальний та індивідуальний спосіб, - від цього виграють усі: школа, громадськість, країна.

Таким чином, можемо сформулювати основну мету «Школи радості»:

- реалізація адаптованих принципів «Лицем до дитини», «Крок за кроком» як важливої складової розвитку особистості;

- створення нової освітньої моделі, яка б відповідала потребам ринку праці та забезпечувала реалізацію освіти впродовж усього життя
ПРИНЦИПИ «ЛИЦЕМ ДО ДИТИНИ» - ПРИНЦИПИ «ШКОЛИ РАДОСТІ»

«Світ дитини ділиться за темами" - тематичне навчання

«Дитина вчиться, коли спілкується» Робота в групах, парах, командах

«Нас оточують постійні зміни». Навчальні центри, ігрові кімнати, традиційні уроки, уроки просто неба.

Девіз:»Проблеми – наші друзі»

«У сучасному світі грамотність складається із сукупності умінь" - Курси «Ділове спілкування», складається з сукупності вмінь» «Творче писання», «Логіка»

Перше – вміння усно висловлювати свої думки" - Розвиток комунікативних умінь на ранкових

Друге – вміння читати і писати. Книжковий клуб. «Читацькі галявини»

Третє – вибрати одне з двох. Вікторини, конкурси, постійно діючий

Четверте – вміння віднайти клуб «Чомучок»

потрібну інформацію Вміння вчитися. Самоосвіта. І це - найважливіше!

Ярина Сухецька, директор НВК

Кiлькiсть переглядiв: 2882

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.