ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ УРОКУ Й ПІДГОТОВКИ ДО НЬОГО ВЧИТЕЛЯ

? Розробка системи уроків за темою або розділом.

? Визначення освітньо-розвивально-виховних завдань уроку на основі

програми, методичних посібників, шкільного підручника й додаткової

літератури.

? Добирання оптимального змісту матеріалу уроку, розчленування

його на низку опорних знань, їх дидактична обробка.

? Визначення головного матеріалу, який учень повинен зрозуміти і

запам’ятати на уроці.

? Формулювання навчальних завдань уроку.

? Розробка структури уроку, визначення його типу й найдоцільніших

методів і прийомів навчання на ньому.

? Знаходження зв’язків під час вивчення нового матеріалу з іншими

предметами й використання цих зв’язків під час вивчення нового

матеріалу і під час формування нових знань та умінь учнів.

? Планування всіх дій учителя й учнів на всіх етапах уроку, і

насамперед, – під час застосування їх у нестандартних ситуаціях.

? Добирання дидактичних засобів уроку (кінофільмів, картин,

плакатів, карток, схем, допоміжної літератури тощо).

? Перевірка обладнання й технічних засобів навчання.

? Планування записів і замальовок на дошці вчителем і виконання

аналогічної роботи учнями на дошці і у зошитах.

? Передбачання обсягу й форм самостійної роботи учнів на уроці та її

спрямованості на розвиток їх самостійності.

? Удосконалення форм і прийомів закріплення отриманих знань і

набутих вмінь на уроці та вдома, прийомів узагальнення й

систематизації знань.

? Складання списку учнів, знання й уміння яких перевірятимуться

відповідними формами й методами з урахуванням рівнів їх

сформованості; визначення змісту, обсягу і форм домашнього

завдання, продумування методики домашнього завдання.

? Продумування форм підбиття підсумків уроку

? Планування позакласної роботи із запропонованої теми.? Запис плану

й ходу уроку відповідно до вимог.

Кiлькiсть переглядiв: 203

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.