ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Тип навчального закладу – школа-сад: навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

Кількість класів та учнів, що навчаються:

1 клас – 47 учнів: 1-А –30 учнів, 1-Е - 17 учнів

2 клас – 46 учнів: 2-А – 28 учнів, 2-Е – 18 учнів /з них 1 учень - інклюзивне навчання/

3 клас – 42 учні: 3-А – 28 учнів, 3-Е – 14 учнів

4 клас – 25 учнів

Разом у 1-4 класах – 160 учнів

5 клас – 29 учнів

6 клас – 28 учнів

7 клас – 30 учнів

8 клас – 24 учні

9 клас – 14 учнів

Разом у 5-9 класах – 125 учнів

Усього у 1-9 класах – 285 учнів


Робочий навчальний план Золочівського НВК «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад» на 2017-2018 навчальний рік розроблено на підставі Типових навчальних планів.

Початкова школа:

- 1-ші класи – Експериментальний навчальний план початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснюють дослідно-експериментальну роботу всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» від 16.08.2017 року №1181.

- 2-4 класи – Типовий навчальний план початкової школи, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 року № 572 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 16.04.2014 №460);

- для учня з особливими освітніми потребами (2 клас) – Типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України від 28.01.2014 року №80 (зі змінами))

Основна школа:

5-9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 р. № 1465; від 08.05.2015 р. № 518 та від 07.08.2015 року № 855)

Години варіативної складової розподілено таким чином:

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту» від 04.06.2008 року № 651-XIV, Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664), на виконання рішення XXII сесії IV демократичного скликання Львівської обласної ради від 30.06.2005 № 382 «Про викладання предмета «Християнська етика» та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах області», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.07.2005 № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства», наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 02.06.2017 року № 07-01/286 «Про вивчення предмета «Основи християнської етики» та проведення занять з християнського виховання у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області у 2017/2018 навчальному році» у 2017-2018 навчальному році на вивчення основ християнської етики у 2-4 та 5-9 класах виділено по 1 годині /Програма «Основи християнської етики», рекомендована Міністерством освіти і науки України (Протокол № 1/ІІ-6347 від 13 липня 2010 року)/.

На підсилення вивчення предметів інваріантної складової у початкових класах виділено із варіативної складової:

у 1-х (експериментальних) класах – 1 година на англійську мову;

у 2-4 класах – 1 година на українську мову;

у 5, 7 класах – 0,5 години на українську мову;

у 8-9 класах – 1 година на українську мову.

Задля розвитку екологічно свідомої особистості, вивчення географічного положення Львівщини, її флори, фауни, водних ресурсів промисловості тощо введено: у 5 класі предмет «Географія рідного краю» – 1 година, що викладається за програмою, схваленою комісією предметної ради МОН України (Протокол №6 від 05.06.2001 року), у 6 класі предмет «Етногеографія» – 1 година, що викладається за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021).

Враховуючи пропозицію усіх учасників НВП у 5-9 класах години варіативної складової відведено на факультативні заняття з хореографії: 5,7,8,9 класи по 1 годині; 6 клас – 0,5 год.

За рішенням педагогічної ради (Протокол № 1 від 30.08 2017 року) облік занять із курсів за вибором та факультативів здійснюватиметься на сторінках класного журналу з оцінюванням навчальних досягнень учнів.

У «Школі радості» функціонують 4 (тригодинні) групи продовженого дня на базі 1-4 класів (2 ставки вихователя ГПД - 4 вих. ГПД по 0,5 ставки) за державний кошт та 3 групи продовженого дня батьківський кошт на базі учнів початкових класів. Загальна кількість учнів у 7 групах – 160 учнів.

Порядок роботи І ГПД (першокласників)

12.30 – 12.55 – обід (із учителем)

13.45 – 15.00 – відпочинковий час

15.00 – 15.35 – ігри

15.35 – 15.45 – підвечірок

15.45 – 16.45 – прогулянка на свіжому повітрі, ігри

Порядок роботи ІІ – ІV ГПД

13.45 – 14.10 – обід

14.10 – 15.00 – прогулянка, відпочинок, індивідуальні заняття

15.00 – 16.20 – заняття, підготовка д/з

15.35 – 15.45 – підвечірок

16.20 – 16.45 – дозвілля, прогулянка на свіжому повітрі, збір додому

У НВК діють гуртки декоративно-прикладного мистецтва /0,25ст./, хореографічний /0,25ст./ та вокальний гурток функціонує за батьківський кошт.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Відповідно до статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.06.2017 р. №325 «Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», наказу відділу освіти Золочівської РДА від 21 серпня 2017 р. № 192 «Про підготовку та організований початок 2017/2018 навчального року» 2017-2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2017 року і закінчується 31 червня 2018 року.

Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 01.09.2017 по 29.12.2017 р.

ІІ семестр - з 15.01.2018 по 25.05.2018 р.

Канікули для учнів провести:

Осінні – з 28.10.2017 р. по 05.11.2017 р.

Зимові – з 30.12.2017 р. по 14.01.2018 р.

Весняно-Великодні – з 31.03.2018 р. по 10.04.2018 р.

Останній дзвоник – 25.05.2018 р.

Літні – з дня закінчення навчального року по 31.08.2018 р.

Додатково для учнів 1-их класів: з 24.02.2018 по 04.03.2018 р.

Під час навчального року педагоги організовують для учнів навчальні екскурсії у 1-4 класах та навчальні екскурсії та навчальну практику у 5-9 класах за бажанням (рішення педагогічної ради протокол № 1 від 30.08 2017 року).

Кількість часу для додаткового опрацювання навчальних предметів визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати:

для 1 класу – 0 год.;

2 класу - 45 хв.;

3 класу - 1 години 10 хв.;

4 класу - 1 год. 30 хв.;

для 5-6 класів – 2 години 30 хв.;

для 7-9 класів - 3 години на день.

ДОШКІЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ

Навчальний рік у дошкільному підрозділі Золочівського навчально - виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» - дошкільний навчальний заклад» розпочинається з 01 вересня 2017 року і закінчується 31 травня 2018 року. Оздоровчий період - із 01 червня по 30 червня 2018 року. Із 01 липня по 31 серпня дошкільнята оздоровлюються за батьківський кошт поза межами НВК. Дошкільний підрозділпрацює за п’ятиденним робочим тижнем із 10,5 годиннимденним режимом перебування дітей. Початок роботи - 07.45 год., завершення – 18.15 год. Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

Кількість груп та вихованців, що відвідують НВК:

І молодша група (трирічки) "Пізнайки" - 25 дітей;

ІІ середня група (чотирирічки) "Веселка" - 25 дітей;

ІІІ старша група (п’ятирічки) "лелеченята" - 25 дітей.

Усього у дошкільному підрозділі – 75 дітей.

У дошкільному підрозділі Золочівського НВК встановлено 3-х разове харчування дітей.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, забезпечується програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології науково - методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України .

Дошкільний підрозділ працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля» ( І, ІІ, ІІІ групи).

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виконання вимог базового компонента дошкільної освіти.

Дошкільний підрозділ Золочівського НВК організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, екологічний та художньо - естетичний.

Режим дня для дітей дошкільного підрозділу "Чародій" Золочівського НВК

Прийом дітей, огляд, ігри, гімнастика 7.45-8.50
Підготовка до сніданку. Сніданок 8.50.-9.30
Ігри, підготовка до організованої навчально-пізнавальної діяльності 9.30-10.00
Організована навчально-пізнавальна діяльність дітей 10.00-11.00
Підготовка до прогулянки, прогулянка 11.00-12.10
Повернення з прогулянки,підготовка до обіду. Обід 12.10-12.40
Підготовка до сну. Сон 12.40-15.30
Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.30-16.00
Полуденок 16.00-16.30
Самостійна діяльність (ігрова художня ,трудова, комунікативно-мовленнєва, за вибором дітей) 16.30-17.00
Прогулянка 17.00-18.00
Ігри, повернення додому 18.00-18.15

У канікулярний період педагогічні працівники НВК беруть участь у роботі педагогічної та методичної рад, методичних об’єднань, у семінарах – практикумах, нарадах; готують сценарії заходів та свят, виготовляють демонстраційний, наочний та роздавальний матеріал, працюють над удосконаленням розвивально-ігрових середовищ у групах.

Експериментальний навчальний план початкової школи експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів

1 клас

Навчальні предмет Кількість годин на тиждень у класах
1-А 1-Е
Українська мова 5 5
Математика 3 3
Мистецтво 2 2
Інтегрований курс «Я досліджую світ» (галузі: для 1 класу: мовно-літературна (2), математична( 1), природнича(2), технологічна (1), соціальна і здоров'язбережна (0,5), громадянська та історична (0,5) 7 7
Англійська мова 2+1 2+1
Фізична культура ** 3 3
Усього 19+3 19+3
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 23 23

2-4 класи

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-А 2-Е 3-А 3-Е 4
Мови і літератури Українська мова 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1
(мовний і літературний компоненти) Англійська мова 2 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2
Основи християнської етики +1 +1 +1 +1 +1
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура ** 3 3 3 3 3
Усього 22+3 22+3 23+3 23+3 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 20 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складової, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 25 26 26 26

Типовий навчальний план

початкової школи учня з особливими освітніми потребами інклюзивних класів з навчанням українською мовою

Робочий навчальний план складено відповідно до наказу МОН України № 80 від 28.01.2014 року (додаток 10)

2 клас

Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах
2
Мови і література Українська мова 5
Іноземна мова 1
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Суспільствознавство Я у світі -
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2
Основи здоров’я 1
Технології Трудове навчання 1
Сходинки до інформатики 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1
Образотворче мистецтво 1
Усього 19
Корекційно-розвиткові заняття Корекція розвитку 3
Ритміка 2
Розвиток мовлення 5
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 2
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять) 21
Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових 31

5-9 класи

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
Українська мова 3,5 3,5 2,5 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2 2
Англійська мова 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Основи християнської етики +1 +1 +1 +1 +1
Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25+3 27,5+3 29,5+3 30,5+3 32+3
Варіативна складова 3,5 3,5 2,5 3 3
Географія рідного краю +1 - - - -
Етногеографія - +1 - - -
Хореографія (факультатив) +1 +0,5 +1 +1 +1
Укр.мова /Орфографічний практикум//фа культ./ 0,5 - - - -
Укр. мова/Морфологія/ - - 0,5 - -
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 30 29+3 32 30,5+3 33,5 31,5+3 34,5 33+3 36

Директор НВК Я.Д.Сухецька

Кiлькiсть переглядiв: 799

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.