Наша команда - весела та дружна !
Ми з радістю йдемо до школи і з відчуттям виконаного обов’язку йдемо додому!
В школі ми – єдине коло однодумців, що живуть за принципом
«Не будь байдужим!»

Очільники учнівського врядування 2018-2019

Президент школи - Чапран Борис

/Files/images/samovryaduvannya/knjklj.png

Make school radosti great again!

Мої ідеї:

1. Проведення різноманітних конкурсів із матеріальними призами.

- Конкурс юного кінорежисера

- Конкурс кращої фотографіїї

2. Організація дискотек.

3. Проведення збору макулатури, що дасть нам можливість здобути кошти для призів у конкурсах.

4. Ми проведемо «Школу Сміху» та «Конкурс талантів».

5. Для 5 і 6 класу буде власна дискотека, де вони зможуть запрошувати своїх друзів, однолітків.

6. Налагодимо проведення лекцій на теми, що цікаві для учнів.

7. Змінення кількості учасників самоврядування.

8. Відновлення дошки оголошень.

Віце-президент - Купина Юля

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9848.JPG

Мене звати Юля. Мені 15 років і я вже 9 рік навчаюся у цій дивовижній школі. Пропоную тобі зробити цей рік насичений різними святами та сюрпризами, а також поринути в омріяний рік навчання. А щоб кожен учень відчув атмосферне навчання не тільки від бурхливого уроку, тобі допоможуть ці деїі:

1. Цього року навчання пройде в цікавій формі. Усі класи будуть змагатися за більшу кількість зірок і таємний сюрприз.

2. Вже дуже скоро День захисника. І саме тут хлопці зможуть проявити свої здібності у квесті.

3. А також ми не залишимо без уваги наших вчителів. Тому їх чекатиме сюрприз, про який вони дізнаються на День вчителя.

4. Щоб ти був у курсі всіх шкільних подій, ти зможеш погортати сторінки нашої школорадісної газети, яку будуть оформляти Журналіст і Фотограф школи.

5. «Позитивний настрій» - майбутня організація, яка буде підтримувати гарний настрій школи, а також повідомляти про Дні народження учнів, вчителів та тех працівників.

6. А якщо ти забудеш придбати валентинки своїм друзях – не біда! Напередодні свята закоханих у школі ти зможеш придбати валентинки.

7. На День Валентина наші юні Леді та Джентельмени будуть змагатися за звання кращих у школі.

8. День обіймів – це наймиліше свято року. У цей день ти зможеш обійняти всіх: друзів, вчителів, старших і молодших учнів.

9. Підтримую акцію «Збір макулатури» та «Плетіння сіток».

10. Ну і звісно дискотеки будуть більше, ніж два рази на рік.

Та ще багато різних пропозицій чекаю від тебе!

Положення про учнівське самоврядування.

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на основі цього Положення.

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".

Учнівське самоврядування має варіативний характер; у залежності від контингенту і типу закладу самоврядування здійснюється на рівні як навчального закладу, так і класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань учнів (вихованців).

1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

- формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- забезпечення і захист прав інтересів учнів (вихованців), підвищення у них інтересу до знань;

- розвиток здібностей обдарованих учнів (вихованців) відповідно до їх нахилів;

- пропаганду здорового способу життя;

- запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

- організацію дозвільно-розважальної діяльності;

- створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами.

1.3. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад, Статутом навчального закладу та цим Положенням.

1.4. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні (вихованці) навчального закладу, класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань.

2. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на рівні класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань, виший - на рівні навчального закладу.

2.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), куди обираються представники від кожного класу (гуртка групи, творчого об'єднання), де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.

2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів (вихованців).

Учнівське самоврядування може мати різноманітні форми: учнівський комітет, рада, сенат, парламент, старостат тощо.

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування (учнівського комітету ради. парламенту, сенату, старостату тощо) визначається пропорційно від кожного класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання учнів (вихованців) в залежності від кількості V-ХІ(ХІI) класів та учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, від кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань, але не менше 15 осіб.

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає голову, заступників, секретаря та створює підрозділи: навчальний (з питань дисципліни і порядку), культурно-масовий, інформаційний, правовий, туризму і спорту, трудовий, господарський, екологічний, прес-центр тощо та планує свою діяльність.

2.6. Кількість підрозділів (комісій, секторів та інших структур), їх назви, коло обов'язків та завдання визначає виконавчий орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожний підрозділ на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу. Засідання підрозділів проводяться не рідше одного разу на місяць.

2.7. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.

2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування координує роботу підрозділів, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів (вихованців). Звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, батьківського комітету та опікунської ради.

2.9. Заступник голови виконавчого органу учнівського самоврядування організовує діяльність підрозділів, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови виконує його обов'язки.

2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол засідань.

Секретар має право:

- звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної ради;

- опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь-які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;

- на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського самоврядування;

- на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права і обов'язки кожного підрозділу самоврядування і узгоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

2.11 Члени органів учнівського самоврядування зобов'язані бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

2.12Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого органу учнівського самоврядування:

- порушує правила внутрішнього розпорядку;

- не систематично виконує свої обов'язки;

- вибуває з навчального закладу.

2.13 У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні (вихованці) повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

3.1 Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

3.2 На засідання виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні (за необхідністю), вчителі, представники адміністрації навчального закладу. батьки.

3.3 Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через засоби інформації навчального закладу (радіо, телебачення, пресу (стіннівки), повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні

4.1 Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас, гурток, група та інші творчі об'єднання. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.

4.2 Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори (класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання), на яких шляхом головування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення різних видів роботи підбиваються підсумки, планується робота на майбутнє.

5. Права і обов'язки членів органів учнівського самоврядування

5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені учні (вихованці) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статутом навчального закладу.

5.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

  • обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
  • звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.

Сучасні умови розвитку суверенної, демократичної, правової держави вимагають формування якісно нового громадянина, здатного включитися в демократичні процеси, його адаптації до вимог сьогодення з урахуванням світових стандартів та зразків, підготовки до самостійного життя та використання свого потенціалу в інтересах суспільства, держави. Важливою складовою у вирішенні цих проблем є учнівське самоврядування, яке створюється і діє в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах на основі цього Положення.

Дане Положення регламентує діяльність учнівського самоврядування незалежно від типу навчального закладу та форми його власності.

1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі, як процес організації учнями життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту".

Учнівське самоврядування має варіативний характер; у залежності від контингенту і типу закладу самоврядування здійснюється на рівні як навчального закладу, так і класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань учнів (вихованців).

1.2. Учнівське самоврядування базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямоване на:

- формування і розвиток соціально активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

- забезпечення і захист прав інтересів учнів (вихованців), підвищення у них інтересу до знань;

- розвиток здібностей обдарованих учнів (вихованців) відповідно до їх нахилів;

- пропаганду здорового способу життя;

- запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;

- організацію дозвільно-розважальної діяльності;

- створення творчих дитячих та молодіжних об'єднань за інтересами.

1.3. У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти, у підпорядкуванні яких перебуває навчальний заклад, Статутом навчального закладу та цим Положенням.

1.4. Учасниками учнівського самоврядування можуть бути всі учні (вихованці) навчального закладу, класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань.

2. Структура і організація роботи учнівського самоврядування

2.1. Початковий ступінь учнівського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на рівні класу, гуртка, групи та інших творчих об'єднань, виший - на рівні навчального закладу.

2.2. Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори (конференція), куди обираються представники від кожного класу (гуртка групи, творчого об'єднання), де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.

2.3. Виконавчий орган учнівського самоврядування в загальноосвітньому навчальному закладі обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів (вихованців).

Учнівське самоврядування може мати різноманітні форми: учнівський комітет, рада, сенат, парламент, старостат тощо.

2.4. Кількісний склад виконавчого органу учнівського самоврядування (учнівського комітету ради. парламенту, сенату, старостату тощо) визначається пропорційно від кожного класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання учнів (вихованців) в залежності від кількості V-ХІ(ХІI) класів та учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, від кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань, але не менше 15 осіб.

2.5. Виконавчий орган учнівського самоврядування обирає голову, заступників, секретаря та створює підрозділи: навчальний (з питань дисципліни і порядку), культурно-масовий, інформаційний, правовий, туризму і спорту, трудовий, господарський, екологічний, прес-центр тощо та планує свою діяльність.

2.6. Кількість підрозділів (комісій, секторів та інших структур), їх назви, коло обов'язків та завдання визначає виконавчий орган учнівського самоврядування за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожний підрозділ на першому організаційному засіданні обирає голову і заступника, планує свою роботу. Засідання підрозділів проводяться не рідше одного разу на місяць.

2.7. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу учнівського самоврядування та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.

2.8. Голова виконавчого органу учнівського самоврядування координує роботу підрозділів, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання учнівського самоврядування, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів (вихованців). Звертається з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, батьківського комітету та опікунської ради.

2.9. Заступник голови виконавчого органу учнівського самоврядування організовує діяльність підрозділів, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів учнівського самоврядування, у разі відсутності голови виконує його обов'язки.

2.10. Секретар виконавчого органу учнівського самоврядування веде протокол засідань.

Секретар має право:

- звертатися з пропозиціями до адміністрації навчального закладу та педагогічної ради;

- опротестувати у вищому органі учнівського самоврядування будь-які дії структурних підрозділів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права, принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей підрозділу учнівського самоврядування;

- на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною та спортивною базами з метою реалізації планів роботи органів учнівського самоврядування;

- на проведення масових заходів за погодженням та підтримкою адміністрації та педагогічного колективу навчального закладу. Виконавчий орган учнівського самоврядування розробляє права і обов'язки кожного підрозділу самоврядування і узгоджує їх з адміністрацією навчального закладу.

2.11 Члени органів учнівського самоврядування зобов'язані бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.

2.12Позбавлення членства в органах учнівського самоврядування допускається у випадках, якщо член виконавчого органу учнівського самоврядування:

- порушує правила внутрішнього розпорядку;

- не систематично виконує свої обов'язки;

- вибуває з навчального закладу.

2.13 У разі кількісної зміни в органах учнівського самоврядування учні (вихованці) повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.

3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування

Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню учнівського самоврядування, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.

3.1 Засідання виконавчого органу учнівського самоврядування проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.

3.2 На засідання виконавчого органу учнівського самоврядування можуть запрошуватись керівники первинних осередків, учні (за необхідністю), вчителі, представники адміністрації навчального закладу. батьки.

3.3 Гласність учнівського самоврядування забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через засоби інформації навчального закладу (радіо, телебачення, пресу (стіннівки), повідомлення на спеціальному стенді оголошень тощо).

4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні

4.1 Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас, гурток, група та інші творчі об'єднання. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.

4.2 Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори (класу, гуртка, групи та іншого творчого об'єднання), на яких шляхом головування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення різних видів роботи підбиваються підсумки, планується робота на майбутнє.

5. Права і обов'язки членів органів учнівського самоврядування

5.1. Члени органів учнівського самоврядування мають права та обов'язки, якими наділені учні (вихованці) загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, згідно з законодавством України та Статутом навчального закладу.

5.2. Члени учнівського самоврядування мають право:

  • обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
  • звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.

Самоврядування школи ділиться сектори

Сектор дисципліни

Його очолюють учні 8 класу: Стець Юля, Коцар Віка, Серба Стас.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9823.JPG

Інформаційно - краєзнавчий сектор

Його очолюють учні 9 класу: Дегтярук Софія, Шептицька Анна.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9857.JPG

Сектор здоров'я та спорту

Очільниками якого є учні 8 класу Ковбаса Стас та Красносельський Максим та учень 9 класу Савчук Марко.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9840.JPG/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9859.JPG

Культурно - масовий сектор

Очолюють цей сектор учні 9 класу: Сухецький Дмитро, Дубно Марія, Бабак Дем'ян.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9866.JPG

Сектор милосердя

Очільниками якого є представник 6 класу - Шумінська Тетяна та представник 5 класу - Маланюк Євгенія.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9831.JPG

Сектор освіти і науки

Очолюють його учні 7 класу: Сербан Ярина, Байовська Вікторія, Цілик Анастасія.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9872.JPG

Секретар - Стець Юля. Скарбники - учні 7 класу Ковбаса Тарас та Гевко Анна.

/Files/images/samovryaduvannya/IMG_9882.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 1888

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.